"Légy a világosságom!"

Kálmán Orsolya SSS Pro Ecclesia Hungariae díjas

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2004. június 2-án Pro Ecclesia Hungariae díjat adományozott Kálmán Orsolya testvérnek, aki a Szociális Testvérek Társaságának tagja. A díjat Dr. Seregély István egri érsek, az MKPK elnöke adta át.

A kitüntetéssel a konferencia tiszteletét és köszönetét kívánja kifejezni azért az elkötelezett munkáért, amelyet Kálmán Orsolya a Szerzetesi Reorganizációs Iroda vezetőjeként, valamint a Rendfőnöknői Konferencia alelnökeként, később annak elnökeként a szerzetesrendek újraindulásáért és fejlődéséért végzett.

Kálmán Orsolya 1920. október 21-én született. Budapest ostroma alatt ismerkedett meg a Szociális Testvérek Társaságával, ahol 1948-ban titkos külső testvérként kezdte meg noviciátusát. Első fogadalmát 1954-ben, örökfogadalmát pedig 1964-ben tette le.
1973-tól különböző beosztásokban vett részt a rend vezetésében. Örömmel működött közre Bajzáth Ferenc atya kezdeményezésében, aki 1982-től havonta hívta lelkinapra a szerzetesnővéreket. Ebből a csírából nőtt ki a Szerzetesi Reorganizációs Iroda, mely 1989. április 12-én nyílt meg hivatalosan. Kálmán Orsolya eljárt a szerzetesközösségek nyilvántartásba vétele, valamint a szerzetesélet újjászervezésének egyházi engedélyezése érdekében.
1990-ben a Szerzetesi Reorganizációs Iroda átalakult a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának Szerzetesi Irodájává. Orsolya testvér itt is kamatoztatta széleskörű ismereteit a magyar szerzetesség helyzetéről és múltjáról.
1991-ben alakult meg vatikáni engedéllyel a Magyarországi Rendfőnökök Konferenciája. Az alakuló ülésen résztvevő 46 szerzetes elöljáró Kálmán Orsolyát választotta az Állandó Bizottság alelnökének. 1993 és 1997 között ő lett a Rendfőnöknői Konferencia választott elnöke.
Felméréseket készíttetett az államosított ingatlanokról, hogy azokról információt tudjanak adni a püspökök és az állami hatóságok felé. A szerzetesélettel foglalkozó püspöki szinódushoz részletes beszámolót állított össze az újrainduló szerzetesközösségek életéről, létszámáról, lelkiségéről és gondjairól. A kárpótlási ügyekhez kialakította az újraindult szerzetesközösségek jogi nyilvántartási rendszerét, segítséget nyújtott a bírósági bejegyzésekhez.
Angelo Acerbi apostoli nuncius 1997. márciusában a következő módon értékelte Orsolya testvér munkáját: „Kevés híján hét évig működtem Magyarországon. Ebben az időszakban szép és jelentős virágzás tanúja voltam. Láttam azokat az erőfeszítéseket, melyekkel a szerzetesek és általában az Istennek szentelt személyek igyekeztek helyreállítani és kibontakoztatni családjaik életét és tevékenységét. Örömmel állapítom meg, hogy munkájuk nyomán, annyi nehézség ellenére, jó alapvetés és komoly haladás volt az eredmény. A sikerekhez nagyban hozzájárult a szerzetes elöljárók két konferenciájának dinamizmust és koordinálást biztosító munkája."

Napi evangélium

  • Napi evangélium RSS 2018 Oct 17 | 00:00 am

    Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz: „Jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni! Jaj nektek, farizeusok![…]

Kapcsolat

Szociális Testvérek Társasága
1114 Budapest, Bartók Béla út 61. III/6.
Telefon: +36-30-5137024

Írjon üzenetet!