"Légy a világosságom!"

Rozman Mária Monika testvér

Született: 1907.
Meghalt: 1952. december 8.
Belépett: 1927. december 3.
Fogadalmat tett: 1929. június 24.

Mónika testvér az első szombathelyi hivatásokból való. 1927. márciusában a testvérek által vezetett kurzuson találkozott először a Társasággal. Csak egy napon tudott részt venni, de ez elég volt ahhoz, hogy döntsön. Azonnal elment a belépéshez szükséges hivatalos orvosi vizsgálatra. Az eredmény: strúmával meg kell operálni, csak utána kérheti felvételét.
A hivatás útjába álló nehézségek, majd a műtét után a gyógyulásért folytatott küzdelem következett.

Belépésének napjáról így ír:
„Reggel érkeztünk meg anyámmal Gödöllőre, egy éjszakai utazás után, mégis frissen, mert bennem lángolt a hivatás, és boldog voltam, hogy végre új családomban lehetek, ahol ugyan még mindenki ismeretlen, de nem idegen. Bár még nagyon sírt bennem az otthonomtól való elszakadás, még fülemben volt apámnak, testvéreimnek zokogó búcsúzása, mégis éreztem, hogy már ebbe a családba tarozom, és hogy hazajöttem." A 32 novíciát Margit testvér vezette.


Még fogadalomtétel előtt Kassára küldik, ahol egyházközségi munkát végez. Kezdettől feltűnt a külső munkára való nagy rátermettsége. Derűs kedélye és lelki mélysége a későbbiekben is sokakat vonzott Istenhez. Néhány hónapos kassai szolgálat után Őrszentmiklósra megy, a noviciátus ugyanis Gödöllőről ide költözött. Sok munkát ad a nagy kert, a gyümölcsös. Rövidesen ismét költözik a noviciátus, a következő állomás Szegvár. 1929. június 24-én leteszi első fogadalmát.
Miskolcra kerül, ahol a leányegyesület vezetője, karitász munkát és egyházközségi irodai tevékenységet végez.


1931-ben Sopronba helyezik. Itt is sokoldalú munkát végez. Hatósági munkaközvetítő, Zita-kört vezet, átmeneti leányotthont nyit cselédlányok részére. Átveszi a KLOSZ vezetését. A DL tagjai számára kulturális programokat szervez. Munkatársakkal együtt megszervezi a helyi karitászt, mely intézményesen megoldja Sopron szegénygondozását.
1934-től Budapesten DL csoportot vezet.
Következő állomáshelye Szeged. Házfőnök és a külső munka vezetője. A szegedi belvárosi templom irodájában dolgozik, és innen vezet különböző egyesületi mozgalmakat. Átveszi a KLOSZ vezetését, DL csoportokat szervez. Megalakítja a helyi Szentlélek Szövetséget. Közben egy lap kiadóhivatali vezetője. Később a szerkesztői munka nagy része is rá hárul.
1942-től Budapesten az Anyaház lakója és a Katolikus Tisztviselőnők Egyesületének főtitkára. Vidéki körútjain helyi szervezeteket létesít. Helyrehozza és vezeti a Ferenciek terén levő Otthont, és a Tisztviselőnők balatoni nyaralóját.
1944-ben az anyaházban menekített zsidók között dolgozik. Ebben az időszakban látása erősen meggyengül.
1945-ben hozzáfog a tisztviselőnők otthonának rendbehozatalához.
1946-tól dolgozik a KLOSZ-ban, a Tisztviselőnőknél és az Anyaházban mint póttanácstag, házi titkár és az egészségügyi tanács tagja.
1947-től Esztergomban házfőnök és a DL lelkigyakorlatos otthon vezetője, az egyesületi munka irányítója. Itt írja meg belépésének 20. évfordulóján önéletrajzát, melyet a következő gondolatokkal fejez be:


„A Magyar Sion szent csendjében kikristályosodott lelkemben a tudat: csak azért érdemes élni és végigküzdeni egy életet, hogy a jó Istené legyünk, az örök Jóságé, Szépségé, Irgalmasságé. Az örök Boldogítóé, aki minden lelket boldogítani akar."


Készséggel, saját elhatározásából indult Amerikába, Margit testvér segítségére. Tragikus halála után - emigrálás közben a határon lelőtték - semmi nyom nem maradt. Nevét a kassai temetőben levő Schalkház sírkőre írtuk fel.

Napi evangélium

  • Napi evangélium RSS 2018 Dec 14 | 00:00 am

    Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: „Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.” Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá: „Ördöge van.”[…]

Kapcsolat

Szociális Testvérek Társasága
1114 Budapest, Bartók Béla út 61. III/6.
Telefon: +36-30-5137024

Írjon üzenetet!