"Légy a világosságom!"

2018 punkosdi csoportkep in

 

Közösségünk, a Szociális Testvérek Társasága modern, katolikus, magyar alapítású szerzetesközösség, egyházjog szerint pápai jogú apostoli élet társasága.

Hivatása, hogy tanúságot tegyen Isten megszentelő szeretetéről, különösen az egyház szociális küldetésében való részvétel által. Karizmáját, célját, Isten iránti elkötelezettségét hagyománya alapján vagy közösségben élő belső testvéri, vagy világi környezetben maradó külső testvéri életstílusban fejezi ki. A Társaság minden tagjának jogi helyzete egyenlő. (Vö. Szabályzat)

A közösségben élő, ún. belső testvérek 3-10 fős közösségekben élnek, lakásokban, családi házakban. A külső testvérek világi környezetükben maradva élik a közösség karizmáját.

"Legnagyobb kincsünk Isten szeretete és az a válasz, amit szeretete kivált szívünkből. Azért, hogy elősegítsük ezt a válaszadást, arra törekszünk, hogy a közösségben megosszuk egymással hitünket, hirdessük Isten jóságát, és erősítsük egymásban azt az eszményt, átadottságot és küldetést, amire a Szentlélek összegyűjtött bennünket." (Élet a Szentlélekben c. Szabályzatunkból)

Közösségi élet

"Közösségi életünk által teszünk bizonyságot az Atya iránti szeretetünkről, Jézus küldetésében való részvételünkről és a Szentlélek iránti nyitottságunkról. Ez a szerető, szentlelkes élet teszi lehetővé egységünket lelki családunkban. Szentháromságot mintázó közösségi életünknek olyannak kell lennie, ahol mindenki szeret és szeretett, ismer és ismert." (Élet a Szentlélekben c. Szabályzatunkból)

"Először egymás közt, a közösségben kell megtapasztalnunk azt a szeretetet, melyet szolgálatunkkal ki akarunk fejezni. Ezt a szeretetet tisztelet, megbecsülés, figyelmesség és egymás elfogadása jellemzi. Ez a közösséget építő és egységet teremtő szeretet akkor valósul meg, ha mindenki megőrzi egyéniségét, és ugyanakkor a Szentlélektől kapott sajátos adományaival gazdagítja a többieket." (Élet a Szentlélekben c. Szabályzatunkból)

Mindennapi életünk

Mindennapi életünket Szent Benedek lelkisége szerint az imádság, a munka, és a közösségi élet ritmusa szabja meg.

Együttélő közösségeinkben reggel és este együtt mondjuk az Egyház hivatalos imádságát, a zsolozsmát. Szentlelkes lelkiségünkből fakadó déli imánkat egyénileg, vagy együtt végezzük. Napirendünkben központi helyet tölt be a szentmise, és az egy órás személyes ima. Havonta összegyűlünk mindnyájan közösségi lelkinapjainkon, hogy kapcsolatunk élő maradjon egymással.

"Amikor örvendezve és hittel összegyűlünk az Úr asztala köré, bizonyságot teszünk arról, hogy az Eucharisztia életünk közép­pontja. Közös istentiszteletünk táplál, Isten családjává és tanítványi közösséggé alakít, amelyet a közös hivatás, a közös eszmény és a közös küldetés egyesít." (Élet a Szentlélekben c. Szabályzatunkból)

Világi és egyházi területeken dolgozunk, saját intézményünk nincs, így megszentelt életünkkel kovászként jelen vagyunk a társadalom számos területén. A testvérek végzettségük és képességük szerint igen sokféle területen dolgoznak. Szeretjük, és értéknek valljuk az ebből fakadó gazdagságot. Részt veszünk az Egyház, a közösség és a testvérek életében, örömeiben és bánatában.

Tagok

Magyarországi kerületünk központja Budapesten van, itt él a legnagyobb létszámú testvérközösség is. Testvérek jelen vannak még Szombathelyen, Jákon, Kőszegen, Zsirán, Csobánkán, Tiszafüreden, Győrben, Veszprémben, Kislángon, Szegváron, Szentkirályon és Kiskunmajsán. A Társaság létszáma ma Magyarországon 75 örökfogadalmas testvér, 4 ideiglenes fogadalmas testvér, 2 novícia. A Magyar Kerület elöljárója 2012 óta Szabó Katalin testvér.

Kültagok

Bármely keresztény nő vagy férfi, házasságban vagy egyedül élő, aki szeretne részt venni küldetésünkben, szeretne velünk lelki közösséget alkotni Isten Országának építésében, csatlakozhat kültagként a Társasághoz. Ők ígérettel kapcsolódnak Társaságunkhoz, melyet évente megújíthatnak. Magyarországon ma 33 kültagunk munkálkodik.

Nemzetköziség

Közösségünk 1923-ban Magyarországon alapult, de mára szerte a világon több helyen élnek testvéreink. Társaságunknak három ága fejlődött ki, melyek föderációban kapcsolódnak egymáshoz.

A Budapest központú ág tagjai Magyarországon kívül az USA-ban, Kubában, Romániában és Szlovákiában élnek. Általános elöljáró testvérünk 2009 júliusától Dr. Pataki Ágnes testvér. A Los-Angeles központú ág szintén pápai jogú apostoli élet társasága, tagjai az USA-ban, Mexikóban, Taiwanon és a Fülöp-szigeteken működnek. A harmadik ág Kanadában található, Torontó központtal: tagjai Kanada keleti és nyugati részén tevékenykednek.

Napi evangélium

  • Napi evangélium RSS 2018 Nov 14 | 00:00 am

    Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor megálltak, és hangosan így kiáltottak: „Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” Ő rájuk tekintett, és így szólt[…]

Kapcsolat

Szociális Testvérek Társasága
1114 Budapest, Bartók Béla út 61. III/6.
Telefon: +36-30-5137024

Írjon üzenetet!