"Légy a világosságom!"

b_260_520_16777215_00_images_stories_egyebek_3_jul_11_unnephivo_sztt.jpg

„Keresd a békét, és járj utána..."/bencés Regula 4.fej./

Július 11-én, Szent Benedek, Európa Fővédőszentjének ünnepén imára hív a Szociális Testvérek Társasága.  Az alkalom  a budapesti, Margit körúti ferences templomban lesz, ahol 18- 19.00. óráig imaórát tartunk- benne a ferencesekkel mondott vesperással, Szent Benedek-litániával, és részletek hangzanak majd el a Regulából.

Ezt követően 19.00-kor szentmise a világ békéjéért

Nursiai Szent Benedek a VI. században megírt Regulájával és megélt életével nem akart" Európa fővédőszentje" lenni - már csak azért sem, mert sem a fogalom, sem a jelenség még nem létezett.

Benedek itáliai monostorokat alapított, ahol az ő apáti vezetésével élték a szerzetesek az Istennek szentelt életet. Éltek szüntelenül Isten színe előtt: mindenkiben Krisztust látták, mindennel úgy bántak, mint az oltár szent edényével, buzgón és állhatatosan imádkoztak, örömmel és hatékonyan dolgoztak, naponta olvastak és tanultak, beosztották az időt és a feladatokat, kölcsönös alázatban és a sokféleség elfogadására való készségben építették a közösségi életet - fogadták a vendégeket, ellátták a betegeket, segítették a szegényeket... és mindezt a bencés hármas fogadalom fundamentumára építve, vagyis stabilitásban /egy népvándorlással terhelt, kései római korban /, Isten és egymás iránti engedelmességben, és az állandó megtérés—újrakezdés törekvésében. S ebből egy olyanfajta „áldott" élet lett /a Benedictus –névnek eleve ez a jelentése/, ami a kereszténység és a bencés monostorok terjedésével valódi civilizáció, vagyis Európa-teremtő erővé vált a következő évszázadokban.

 

A bencés lelkiségnek kiemelkedő fogalma a Pax Benedictina, a benedeki béke. Az ember és Isten, ember és ember, ember és a teremtett világ közti békesség. Az a béke, ami – a Regula tanúsága szerint -. nem tagadja, sőt vigasztalóan mélyen ismeri a krízist is, az emberi természet örvénylő konfliktusait, a viszályt, a lázadást, a rivalizálást, az agressziót, a keserűséget – és mindezt felismerve segíti a valódi békesség megszületését.

Nemcsak Európának, egész világunknak szüksége van ma a krízisek okozta sebek gyógyítására, és a béke forrásainak megtalálására. Kérjük együtt mindezért az áldott nevű és életű Benedeket, Isten emberét, a béke mesterét, kontinensünk fővédőszentjét . Ezért egyrészt hívunk mindenkit, július 11-én lélekben kapcsolódjanak be a közbenjárásba, ajánlják fel a napi szentmisét a békéért, vagy akár imádkozzák azt a Szent Benedek-litániát, amit ezen a honlapunon közzéteszünk.

Másrészt hívunk minden együtt imádkozni vágyót július 11-én este 18.00-ra a budapesti, Margit körúti ferences templomba, ahol 19.00.óráig imaóra lesz - benne a ferencesekkel mondott Vesperás, a Benedek-litánia, és részletek a Regulából - majd 19.00-kor szentmise a világ békéjéért.

„Mi lehetne számunkra édesebb, szeretett testvéreim, az Úrnak minket hívó szavánál? Íme, így mutatja meg jóságosan az Úr az élet útját...."/Regula, Prológus/

Lothringer Éva SSS

Szociális Testvérek Társasága

www.szocialistestverek.hu

Napi evangélium

  • Napi evangélium RSS 2018 Oct 17 | 00:00 am

    Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz: „Jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni! Jaj nektek, farizeusok![…]

Kapcsolat

Szociális Testvérek Társasága
1114 Budapest, Bartók Béla út 61. III/6.
Telefon: +36-30-5137024

Írjon üzenetet!