"Légy a világosságom!"

b_260_520_16777215_00_images_stories_egyebek_3_jul_11_unnephivo_sztt.jpg

„Keresd a békét, és járj utána..."/bencés Regula 4.fej./

Július 11-én, Szent Benedek, Európa Fővédőszentjének ünnepén imára hív a Szociális Testvérek Társasága.  Az alkalom  a budapesti, Margit körúti ferences templomban lesz, ahol 18- 19.00. óráig imaórát tartunk- benne a ferencesekkel mondott vesperással, Szent Benedek-litániával, és részletek hangzanak majd el a Regulából.

Ezt követően 19.00-kor szentmise a világ békéjéért

Nursiai Szent Benedek a VI. században megírt Regulájával és megélt életével nem akart" Európa fővédőszentje" lenni - már csak azért sem, mert sem a fogalom, sem a jelenség még nem létezett.

Benedek itáliai monostorokat alapított, ahol az ő apáti vezetésével élték a szerzetesek az Istennek szentelt életet. Éltek szüntelenül Isten színe előtt: mindenkiben Krisztust látták, mindennel úgy bántak, mint az oltár szent edényével, buzgón és állhatatosan imádkoztak, örömmel és hatékonyan dolgoztak, naponta olvastak és tanultak, beosztották az időt és a feladatokat, kölcsönös alázatban és a sokféleség elfogadására való készségben építették a közösségi életet - fogadták a vendégeket, ellátták a betegeket, segítették a szegényeket... és mindezt a bencés hármas fogadalom fundamentumára építve, vagyis stabilitásban /egy népvándorlással terhelt, kései római korban /, Isten és egymás iránti engedelmességben, és az állandó megtérés—újrakezdés törekvésében. S ebből egy olyanfajta „áldott" élet lett /a Benedictus –névnek eleve ez a jelentése/, ami a kereszténység és a bencés monostorok terjedésével valódi civilizáció, vagyis Európa-teremtő erővé vált a következő évszázadokban.

 

A bencés lelkiségnek kiemelkedő fogalma a Pax Benedictina, a benedeki béke. Az ember és Isten, ember és ember, ember és a teremtett világ közti békesség. Az a béke, ami – a Regula tanúsága szerint -. nem tagadja, sőt vigasztalóan mélyen ismeri a krízist is, az emberi természet örvénylő konfliktusait, a viszályt, a lázadást, a rivalizálást, az agressziót, a keserűséget – és mindezt felismerve segíti a valódi békesség megszületését.

Nemcsak Európának, egész világunknak szüksége van ma a krízisek okozta sebek gyógyítására, és a béke forrásainak megtalálására. Kérjük együtt mindezért az áldott nevű és életű Benedeket, Isten emberét, a béke mesterét, kontinensünk fővédőszentjét . Ezért egyrészt hívunk mindenkit, július 11-én lélekben kapcsolódjanak be a közbenjárásba, ajánlják fel a napi szentmisét a békéért, vagy akár imádkozzák azt a Szent Benedek-litániát, amit ezen a honlapunon közzéteszünk.

Másrészt hívunk minden együtt imádkozni vágyót július 11-én este 18.00-ra a budapesti, Margit körúti ferences templomba, ahol 19.00.óráig imaóra lesz - benne a ferencesekkel mondott Vesperás, a Benedek-litánia, és részletek a Regulából - majd 19.00-kor szentmise a világ békéjéért.

„Mi lehetne számunkra édesebb, szeretett testvéreim, az Úrnak minket hívó szavánál? Íme, így mutatja meg jóságosan az Úr az élet útját...."/Regula, Prológus/

Lothringer Éva SSS

Szociális Testvérek Társasága

www.szocialistestverek.hu

Napi evangélium

  • Napi evangélium RSS 2018 Dec 14 | 00:00 am

    Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: „Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.” Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá: „Ördöge van.”[…]

Kapcsolat

Szociális Testvérek Társasága
1114 Budapest, Bartók Béla út 61. III/6.
Telefon: +36-30-5137024

Írjon üzenetet!