"Légy a világosságom!"

Első munkaterek

"Ahogy a Társaság növekedett, a budapesti anyakerület testvéreket küldött, hogy új letelepedéseket hozzanak létre, amelyek közül több önálló kerületté fejlődött. Ikrich Auguszta már 1921-ben meghonosította a szociális misszió gondolatát Romániában, majd 1923-ban társaival együtt a Szociális Testvérek Társaságához csatlakozott. 1927-ben Csehszlovákiában, Kassán, Margit testvér szülővárosában telepedtünk le, ahol Kowalcze Anita testvér vezetésével fejlődött a Társaság.
Egyidejűleg az Újvilágban is virágzásnak indult a Társaság. 1923-ban Horváth Ida, Schwartz Mária és Lampert Júlia testvérek Budapestről Nyugat-Kanadába mentek, hogy ott a magyar kivándoroltakért dolgoz-zanak. Rónai Paula testvér egyengette útjukat és fogadta őket Stockholmban, ahol két évig vezette az új letelepedést. Ugyanebben az évben, 1923-ban Horváth Friderikát is kiküldték az Egyesült Államokba, hogy házat alapítson. 1926. november 16-án Los Angelesben létrejött a kaliforniai kerület-kikezdés, és hamarosan belegyökerezett az amerikai kultúrába.

Margit testvért nagy bátorság és széles látókör jellemezte, meglátta, hogy az egyház szociális küldetése kiterjed az emberiség összes nyomasztó ínségére. Szolgálatunk körét piramishoz hasonlította.

A piramis alapja a karitatív munka, a második szint a szociális munka, a harmadik szint a mozgalmi munka, és a piramis csúcsa a közéleti tevékenység.
Karitatív munka: A testvérek egyházközségekben, állami, városi és egyházmegyei karitász irodákban, népkonyhákban, ínségakciók lebonyolításában dolgoztak. Óvodát, napközi otthont vezettek, falusi szülőotthonokat alapítottak és tartottak fenn, cselédotthont, dolgozó leányotthont, öregek otthonát és árvaházat vezettek. Varró, főző és háziipari tanfolyamokat, valamint budapesti szegény gyerekek számára nyári táborokat szerveztek. Üdülési lehetőségeket teremtettek munkásnőknek és tisztviselőnőknek.

Szociális munka: A testvérek tanulmányi napokat és tanfolyamokat szerveztek szociális problémákról és az egyház szociális tanításáról. 1937-ben megalapították Magyarországon a Szociális Képzőt, valamivel korábban Romániában a Szociális Szemináriumot és az Egyházközségi Nővérképzőt. Az Actio Catholica munkaterületei közül dolgoztak a Katolikus Nőszövetség szociálpolitikai osztályán, a Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetségében és a Katolikus Népfőiskolákban, létrehozták a Katolikus Munkásnő-főiskolát.

Csehszlovákiában és Romániában liturgikus kegytárgy- és könyvüzletet létesítettek a testvérek, és háziipari termelő és értékesítő szövetkezetet szerveztek. Kolozsvárott 1927-1944-ig szállodát vezettek. Ez biztosította a romániai kerület szociális és mozgalmi munkájának anyagi alapjait.

A testvérek dolgoztak pályaudvari misszióban és a Cselédlányok Egyesületében. 1940-45 között Magyarországon a testvérek részt vettek az állami szociális munkában, megyei, városi és járási szinten.

Mozgalmi munka: A Szentlélek Úristen mélyebb megismerésének és imádásának terjesztésére Margit testvér létrehozta a Szentlélek Szövetséget. A testvérek részt vettek a kor liturgikus mozgalmaiban, liturgikus tanfolyamokat, lelkigyakorlatokat és lelkinapokat szerveztek. Dolgoztak a Katolikus Leányok Országos Szövetségében (KLOSZ) és a Katolikus Dolgozó Leányok és Nők Országos Szövetségében (DLN), amely 1930-ban alakult. A testvérek adtak vezetőt a Nőszövetség keretén belül a különböző szekcióknak.

Csehszlovákiában és Erdélyben a testvérek vezették a magyar katolikus nőmozgalmat. A különböző mozgalmaknak és egyesületeknek vezetőképző tanfolyamokat szerveztek. Részt vettek a népművészetek felújítását kezdeményező mozgalomban és szolgálták a megbékélést az ország különböző kisebbségi csoportjai között.

A II. világháború és a vele kapcsolatos szörnyű zsidóüldözés idején Margit testvér hősi erőfeszítéseket tett, hogy mentse az üldözötteket. Az anyaházban és mindenütt, ahol testvérek laktak, rejtegették őket. Ennek lett vértanúja Salkaházi Sára testvér. Margit testvér harcolt a nácizmus ideológiája ellen is. Beszédeket tartott, tanfolyamokat és tanulmányi napokat szervezett a fajelmélet veszedelméről és az evangéliumi értékekről. Felhasználta a filmet, a rádiót és a sajtót is, hogy hangot adjon meggyőződésének. A testvérek több lapot is szerkesztettek: Magyarországon a Lélek Szava, A Katolikus Dolgozó Nő, Erdélyben a Nap, a Vasárnapi Harangszó és Amerikában a The Dove (a Galamb) című lapokat.

Közéleti munka: A nők állampolgári jogainak védelmére és az evangéliumi elvek érvényesítésére a közéletben Margit testvér létrehozott egy politikai pártot, a Keresztény Női Tábort. Romániában 1945-1949 között több testvér együtt dolgozott a bukaresti apostoli nunciussal az egyház jogainak védelmében. Ezért és egyéb tevékenységéért tizenöt testvér kapott börtönbüntetést, néhányan közülük 10-13 évet.

Magyarországon Margit testvér három ízben volt parlamenti képviselő. 1920-1922-ig első és egyetlen nőképviselője volt a magyar nemzetgyűlésnek. 1945-ben és 1947-ben újra választották. Így 1948-ig lehetett szószólója az evangéliumi értékeknek a törvényhozásban. 1947-1949-ig Marianne testvér is parlamenti képviselő volt, és 1945-49 között Natália testvérrel együtt városanya volt Budapesten. Parlamenti tagsága mellett Margit testvér is volt városanya 1920-22, 1930-34 és 1945-49 között.

Az eltérő vallási, politikai és kulturális viszonyok miatt a testvérek az Egyesült Államokban és Kanadában egyházközségi munkát vállaltak, a bevándorlók gyermekei számára nyári iskolákat szerveztek, táborokban és settlement házakban dolgoztak, és szakképzett munkaerőket adtak a hivatalos szociális irodáknak."

(A szociális testvérek Élet a Szentlélekben Szabályzatából)

Napi evangélium

  • Napi evangélium RSS 2018 Dec 14 | 00:00 am

    Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: „Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.” Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá: „Ördöge van.”[…]

Kapcsolat

Szociális Testvérek Társasága
1114 Budapest, Bartók Béla út 61. III/6.
Telefon: +36-30-5137024

Írjon üzenetet!